17-06-06

PARLAN.DOC (11)

AL DE ONHEBBELIJKHEDEN VAN DE DICHTER


Dat hij graaft
naar relevante
klaarte
terwijl hij zich
ingraaft
in kwalijke
duisternis.


Licht willen
aanlengen met
taal,
adem,
water
en brood
dat smaakt
naar niks –
of naar zoveel meer
en meer.


Plots
het juiste woord vinden
voor iets
waarvoor het juiste woord
niet bestaat -
het vluchtige
is te traag
voor het bestaan,
te snel
voor de taal.


Dagenlang,
een hele dag lang
zitten verlangen,
verlangen
voor het wit
van een blad -
het streng uitgestreken
wit
van het heelal
van een blad.


Gedisciplineerd trainen
in niet-weten.


Zich laten verleiden,
zich verkwisten
aan een niet mis
te verstane
onverantwoordelijkheid.


Niks bij machte zijn
en dat maar blijven schrijven,
blijven
schrijven.


‘Nu’ zeggen. ‘Nu’ -
en dan meteen
om uitstel
smeken.


Schunnigheid op rijm,
nalatigheid troef.


Zich bekwamen
in allerlei
minimale maar
daarom niet minderwaardige
extases.


Recht over-
eind blijven
in het geloof
dat de namen
er eerst waren,
dan pas de dingen –
daarom:


de dingen aanroepen
om naar hun naam
te vragen.


Op papier
niet een afspraak missen
met het onberispelijke
woord
‘ochtendgloren’.


Vermomming en pose
aanprijzen
als authenticiteit.


Zich beroepen
op een hoogstpersoonlijke
ballingschap:
dat staat!


Het elders zijn
cultiveren:
zijn gedichten berichten
van daar uit?


Onwetend willen blijven
-vervuld of onvervuld -
over het loze
van een liefde
die hoe dan ook
- wie kan het raden? -
op de een of andere
wijze uit
zal moeten
blijven.


De schatten bewaren
van het futiele,
van een handvol
vroom aanvoelende
lucht.


En tot slot,
blijvend,
gebrek
aan vrije wil
vertonen.
Roekeloos.
Doelloos.
Meegesleept
door schaduwen,
wegtikkende tijd,
verschijningen,
idolatrie,
queestes,
geknoei,


kwelduivels,
schimmen
van waternimfen,


bezweringen,
dromen,
rook,


demonen


en hun valse streken,
en hun schijn
aan hoop.


Uit: Verstekelingen/onderschrift 3 (Uitgeverij Groeninghe Kortrijk, 2006)
ISNB 90/77723/37-4.
Te verkrijgen bij de auteur.


Alain Delmotte


Met de rubriek 'PARLAN.DOC' wil Parlando! één Vlaamse dichter een maand lang speciale aandacht schenken. Elke week wordt minstens één bijdrage van hem verwacht.
Het PARLAN.DOC-archief is hiernaast na te gaan. De vorige gast Bart Vonck schoof Alain Delmotte naar voren. Dit is zijn tweede week.

07:59 Gepost door PARLANDO! | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.